5

Om min och CarroW's graviditet

Nu är det ju jättemånga som har undrat om jag och CarroW har blivit gravida och att våran donator skulle vara en av våra bästa vänner, däremot undrar jag att varifrån får folk alla ideér om? Är det för att människor har så jävla lite att göra att ni ska sitta och sprida rykten om CarroW och våra vänner eller? Jag tycker det är ännu konstigare att vissa till och med tar för givet det dom hör om oss istället för att fråga OSS om ryktena stämmer. För den delen om vi skulle gravida, tror ni att vi skulle ta en vän som donator då vi hela tiden umgås med våra vänner och för att dom ANTAGLIGEN skulle få faderskänslor? Nej. Jag tycker att om ni tänker snacka skit kan ni väl för fan komma med något bättre, speciellt då det är bara att vänta 9 månader tills ni inser att det var falska rykten om ni nu ännu tänker tro på det. För den delen, dagen då jag blir gravid är det väl ganska jävla uppenbart att jag berättar om det på bloggen det första jag gör? Sen att folk sitter och skriver till mig att ''om man inte kan få barn tillsammans på naturligt sätt så kanske man borde tänka på att inte skaffa barn alls'' eller att ''sådana som du ska inte skaffa barn'' - jag kan säga att sådana som skaffar barn som är som jag är det minsta problemet i det här samhället för jag vet att jag kommer bli en äckligt jävla bra morsa och att jag kommer göra allt jag kan för att ge mina barn den bästa uppväxten någonsin oavsett om jag är flata eller inte. För den delen kommer jag ta IP:numrena som skrivit detta till mig och anmäla det som hatbrott - skyll er själva om ni sen blir skadeståndsskyldiga. Vill man vara dum så varsågod, bomba mig mer med hatkommentarer kanske och se vem som mår sämst av det :) Ska trycka ut två eller tre ungar, och något som de kommer lära sig som många inte lärt sig (tydligen), är att uppföra sig oavsett om man är på nätet eller ej.
Och sist men inte minst, nej, varken jag eller CarroW är gravida och vi knullar inte med varken våra vänner eller någon annan än med varandra - så nu har ni det också klart för er :)
Now it's very many who have wondered if I and Carrow has become pregnant, and that our donor would be one of our best friends , but I wonder where that gets people all ideas about? Is it because people have so damn little to do that you should sit and spread rumors about Carrow and our friends or what? I think it's even more weird that some even take for granted it's true what they hear about us instead of asking US if the rumors are true . For that matter if we were pregnant , do you think we could take a friend as a donor when we are constantly spending time with our friends and because they PROBABLY would get fatherly feelings ? No. I think that if you think you can talk shit to fucking come up with something better , especially when it is just to wait 9 months until you realize it was fake rumors about you now even going to believe it. For that matter , the day when I get pregnant , it is well pretty damn obvious that I talk about it on the blog first thing I do ? Then for people to sit and write to me that '' if you can not have children together in a natural way , maybe you should think about not having children at all '' or '' such that you should not have children '' - I can say that those who have kids who are like me are the smallest problem in this society because I know I will become a disgusting fucking good mom and that I will do everything I can to give my children the best childhood ever whether I is flat or not . For that matter , I will take IP numbers who wrote this to me and report it as a hate crime - blame yourself if you then become liable . If you want to be stupid so go ahead, bomb me more with hatkommentarer maybe and see who is doing the worst of it :) Will push out two or three kids, and something they will learn that many have not learned ( apparently) , is to construct themselves whether they are online or not.
And last but not least , no, neither I or Carrow is pregnant and we do not fuck with either our friends or anyone other than each other - so now you have the true fact :)
 
0

Hjälp mig!

Är med i en tävling på Djurmagazinets Facebooksida där man kan vinna djurmat för 500kr, vilket skulle vara väldigt lättande om jag hade kunnat spara in... Lever ju som sagt bara på csn bidrag och har 3 katter och 2 hundar, och att spara in 500 kr vilket är mat för ca en månad endast för hundarna (båda måste ju ha valpmat vilket är betydligt dyrare) skulle vara väldigt underlättande... o.O

Så rösta gärna genom att klicka HÄR och var gärna med också själva i tävlingen! :)
 I am participating in a contest on Djurmagazinets Facebook page where you can win pet food for 500SEK, which would be very relieving if I had been able to save... Live As I said, only on CSN grants and have 3 cats and 2 dogs, and to save 500 SEK which is food for about a month just for the dogs (both must have the puppy which is considerably more expensive) would be very facilitating ... oO

So please vote by clicking HERE and was happy to also own the competition! :)
5

Min nya tatuering

Hej alla fina! Som ni kanske vet så skulle jag tatuera mig idag, och så blev det också! :D Har velat tatuera mig sen jag skaffade min första tatuering på handen för ca 2 år sedan och äntligen blev det av! :D Tatuerade den här på mitt vänstra ben just ovanför vristen, kan säga att det är viss skillnad från min mall till hur det blev på huden, men den blev klart mycket snyggare än bara rakt av svart! :) Är riktigt nöjd med hur den blev, nu gäller det bara att ta hand om den bra också under läkningsperioden!
Hi kittens! As you may know, I would get my tattoo today, and so I did too! :D I have wanted to get another tattoo since I got my first tattoo on the hand for about 2 years ago and finally I got it! :D Tattooed this on my left leg just above the ankle, can say that there is some difference from my template for how it got on the skin, but it was clearly much nicer than just straight black! :) I'm really happy with the result, now we just have to take care of it also during the healing period!