Follow
90 SVAR PÅ MOBBNING
Hej alla! Det är så att på min instagram >> så har jag alltid på måndagar tillsammans med 3 av mina vänner ett projekt på min händelse i 24 timmar - som handlar om allt från mobbning till psykisk ohälsa m.m - och de som är med och följer storyn för själva vara med och ställa frågor och skicka in material som quotes och vloggar och dikter eller tipsa om bra inlägg man kan ta upp till det temat som kommer vara för dagen  (som dessutom NI valt ut). v.47 så handlade temat om mobbning, men vi var aldrig beredda på att det skulle komma in så himla mycket anonyma frågor om mobbning (som går att ställa på min ask >>) så vi hann aldrig svara på dessa frågor i en LIVE såsom det var menat egentligen - så då kommer svaren på frågorna i skrift här och i en video också på IGTV på min instagram. 
 
 
MOBBNING PÅ ARBETSPLATSEN
 
OCH VUXENVÄRLDEN
 
 
1.  Om jag blir utsatt för mobbning av min chef, vad ska jag göra?
Då får man gå till chefens överordnade. Det är tyvärr svårare att få stopp på. Stoppas inte mobbningen ska man fråga sig själv om det är värt att vara kvar på en sån arbetsplats. Om alla utvägar prövats, bör man lämna sitt jobb och kräva avgångsvederlag.
 
 
2. Är det vanligt med mobbning i skandinavien?
I skandinaviska länder är mobbning inte lika vanligt som i övriga västvärlden. 8,6 procent säger sig vara utsatta eller har varit utsatta. I Sverige är siffran något lägre. Utmärkande för de svenska förhållandena är dock uppkomsten. När mobbning uppstår vill arbetsgivaren inte tro att någon i personalen är en mobbare. 
 
 
3. Kan man kalla mobbning för en konflikt på arbetsplatsen så som min chef brukar säga? 
Mobbning är inte en konflikt. I en konflikt är man två lika starka personer som är osams. Mobbning däremot handlar om kränkande och enkelriktade handlingar
 
 
4. Har mobbning någon relation till varför många sjukskriver sig, stress kan väl knappast vara enda orsaken även om alla skyller på det? 
Statistiken visar att både mobbning och sjukskrivning på grund av mobbning ökar på många arbetsplatser. Neddragningar och omorganisationer då alla förväntas jobba mer, snabbare och effektivare kan ge ett arbetsklimat där mobbning blir vanligare.
 
 
5. Tips för bra bok som jag kan läsa hemma kring mobbning på arbetsplatsen då jag ser det ske hela tiden och jag är så otroligt less på det och vill finna en egen lösning på hur jag ska göra för att alla myndigheter man anmäler till tar sån tid på sig. Tack för en grym kampanj!
Mobbning på arbetsplatsen - handbok i konsten att slå tillbaka tillsammans med maken och komikern Lasse Eriksson kan nog vara en bra att utgå efter! :) 
 
 
6. Hur kan jag hjälpa till som kollega när jag ser mina arbetskamrater frysa ut en som börjat för inte så länge sedan hos oss och lider av ett handikapp? 
För att förhindra mobbning gäller det att se tidiga tecken. Håll ögon och öron öppna för skitsnack, uteslutning, menande blickar och undanhållande av information riktat mot en viss person. Kollegor bör visa mod och bekräfta att han eller hon ser vad som pågår.
 
 
7. Har du några siffror på hur mobbningen ser ut i vuxenvärlden, då det fortfarande sker och verkar vara värre tack vare också sociala medier idag som är stor påverkande faktor på jobbet också. Tack!
 • Sedan 2010 har anmälningar om arbetssjukdomar på grund av mobbning eller kränkande särbehandling till Försäkringskassan fördubblats, från runt 600 fall om året till runt 1 200 fall om året.
 • När det gäller kvinnor inom vård, skola och omsorg är ökningen 83 procent.
 • Drygt hälften av anmälningarna utgörs av problem i relationen mellan anställd och chef.
 • En halv miljon människor upplever mobbning på sin arbetsplats varje år – det är 10 procent av alla som arbetar.
 • 100 000 upplever allvarlig mobbning på arbetsplatsen. Av dessa blir 10 000 sjukskrivna.
 • 100 personer begår självmord på grund av mobbning på arbetsplatsen.
 
8. Vad händer om man blir utsatt för mobbning under en längre tid på jobbet? Otroligt tacksam för svar! 
Mobbning är vanligast inom offentlig sektor och det har främst två orsaker, dels att ledarskapet där ofta är svagare, dels att arbetsplatserna ofta är rörigare och sämre organiserade. Eftersom mobbning är vanligast inom vård, skola och omsorg – som ofta är kvinnodominerade arbetsplatser – så drabbas flest kvinnor. Många som blir utsatta för mobbning biter ihop och kämpar på och man kan faktiskt stå ut med både tuffa konflikter och trakasserier så länge man inte är i underläge. 

Men om man känner att man har hamnat i underläge, om man är maktlös och hjälplös, om det inte spelar någon roll vad man gör – då är mobbningen farlig för hälsan. Man kan drabbas av depression och få traumasymtom precis som vid tortyr, då handlar det om ångest, mardrömmar och ständigt stresspåslag. Den som blir mobbad känner sig aldrig trygg på sin arbetsplats utan går på helspänn och väntar på nästa attack eller utskällning.

 
9. Jag mår dåligt och har varit mobbad eller kränkt på min arbetsplats länge. Vad ska jag göra?
I första hand bör du ta kontakt med den som du upplever utsätter dig för mobbning. Du bör då tydligt tala om för personen att du vill att han eller hon ska upphöra med de handlingar som du tagit illa vid dig av. Om du inte förmår det bör du ta kontakt med din närmaste chef. Om du inte känner att du kan vända dig till chefen kan du ta kontakt med ditt skyddsombud. Tillsammans med ditt skyddsombud kan du sedan komma överens om hur ni ska gå vidare. För att anmäla mobbning och kränkande särbehandling till Arbetsmiljöverket bör du vända dig till ditt skyddsombud som kan göra anmälan. Det kan också vara en fråga för de fackförbund som finns på arbetsplatsen. Om du snabbt behöver tala med någon om hur du mår så rekommenderar vi att du vänder dig till företagshälsovården eller vårdcentralen.
 
 
10. Jag har en väldigt jobbig arbetsmiljö och det sker också mycke ttrakasserier på jobbet pga detta, jag tror det kan ha att göra med att många är stressade och lägger skit på varandra hela tiden. Har du något bra tips på vad jag kan ta med mig till min chef för att hjälpa situationen? 
Ja, det som du kan göra är att inspireras av denna film, det är många arbetsplatser som tagit inspiration av denna för att jobba fram ett eget sätt som fungerar på eran arbetsplats, och bra att du tar upp problemet!
 
 
11. Hur kan man veta om man det är vuxenmobbning som sker på arbetsplatsen?
Tydliga tecken är att detta händer någon annan eller dig; att ignorera och inte låtsas höra vad personen säger, undanhålla information, sluta hälsa och försvåra arbetet är väldigt subtila signaler och ett första steg mot att smula sönder en persons självkänsla. Nästa steg är att fler kolleger hänger på och det blir okej att öppet förolämpa, ironisera och ifrågasätta sin kollega. Eftersom mobbning sällan stoppas i tid, slutar det oftast med att den som blir mobbad tvingas lämna sin arbetsplats.
 
 
 
12. Om jag blir utsatt för mobbning på arbetsplatsen, hur och vad kan jag göra för att själv påverka det? 
Om du blir mobbad är det viktigt att bygga upp livet utanför arbetsplatsen med positiva saker. Det är lätt att allt kretsar runt mobbningen, men det finns sätt att hämta kraft och må bättre.

Odla dina intressen – gör saker du tycker är roliga.
Träffa människor du tycker om.
Var fysiskt aktiv.
Lär dig avslappning genom meditation, mindfulness eller yoga.
Tillbringa tid i naturen. Den som blir mobbad känner sig aldrig trygg.

 
13. Är arbetsgivaren skyldig att anmäla sjukskrivningar på grund av kränkningar och mobbning till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan?
Ja, arbetsgivaren ska anmäla detta som en arbetssjukdom på www.anmalaarbetsskada.se. Anmälan går då till Försäkringskassan.
 
 
14.  Jag är utsatt för sexuella trakasserier/diskriminering på min arbetsplats. Vad ska jag göra?
Du kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Arbetsgivaren har också ett antal skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Arbetsgivaren ska bland annat snabbt ge utsatta hjälp och stöd.
 
 
15. Finns det ombud eller dylikt man kan anmäla till för tips för det som sker på arbetsplatsen när sociala relationerna flrändras och vi är inte samma bra team mer? 
Skyddsombudet bör hålla sig informerad om förändringar som kan ha betydelse för sociala relationer på jobbet. Skyddsombudets roll kan vara svår sådana här situationer och en möjlighet är att samråda med sin fackliga organisation om den berörda personer tycker att det är okej.
 
 
16. Man pratar mycket om mobbning av medarbetare och gärna att chefen är inblandad. Men när fallet är omvänt. Hur kan man hantera medarbetare som fryser ut, kränker eller sprider misstämning runt en chef?
Chefer kan definitivt vara utsatta för mobbning. Om en grupp medarbetare går ihop mot t ex en ny chef som har denne inte en chans. Sen kan chefer också vara utsatta av chefskollegor eller överordnade chefer. Chefer som utsätts är ofta extremt ensamma eftersom ingen förväntar sig att en chef ska kunna bli mobbad och måste kontakta sitt fackförbund.
 
 
17. Hej! Jag lämnade in ett klagomål om mobbning som nu tagits upp och tagits på allvar, det fanns ej någon handlingsplan emot mobbning på arbetsplatsen som var godkänd, och det ska startas en utredning . jag förstår inte syftet dock med en utredning när dom har fått all vittnesmål av mig på det som sker? 
Meningen med utredningen är att ta reda på vad som är fakta och komma fram till ett beslut om ett klagomål är berättigat eller ej. Utredaren måste beskriva och bedöma fallet tillräckligt väl, för att arbetsgivaren ska kunna agera på rätt sätt. Utredningen är ett verktyg för arbetsgivaren, samtidigt som den innebär att man behandlar de berörda och frågan om mobbning på ett seriöst sätt.
 
 
18. Hej! Jag är egenföretagare och undrar hur jag ska gå tillväga med mobbning som sker på min arbetsplats bland kollegorna? 
Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
 
 
19. Är det vanligt att en som varit utsatt för mobbing på ett arbete råkar ut för det senare i livet på ett annat arbete?
Inte nödvändigtvis. Men har man varit utsatt kan det vara svårt att våga lita på nya människor. Det gör att man kan misstolka och överreagera på andras handlingar under en tid.
 
 
20. Måste det finnas underlag för att veta vad som skall göras om mibbning sker? Vissa chefer har sagt till mig att detta ej är en nödvändighet...
På arbetsplatsen måste man veta i förväg vad man ska göra när det inte är som man önskar att ha det. Och det är nödvändigt att göra sådana handlingsplaner i fredstid, och inte låta dem växa fram ur ett existerande problem. 
 
 
21. Vad händer om det inte finns skyddsombud för arbetsplatsen ? 
Om du märkar att mobbning pågår på din arbetsplats arbetsplatsen ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
 
 
22. Hur ska man bete sig mot en chef som är psykopat som älskar att trycka ner en?
Sådana chefer är farliga att ha att göra med. Jag skulle rekommendera att man håller sig borta från chefen så mycket som möjligt och samtidigt funderar på att snarast byta jobb. Sen kan man även testa att gå ihop flera stycken och lyfta frågan via facket till högre chefer inom verksamheten. Men att göra det ensam kan faktiskt vara farligt - jag personligen skulle byta jobb tack vare mina personloga erfarenheter av sådana människor.
 
 
23. Finns det någon förening eller dylikt som man kan vända sig till och jobbar ideellt för att hjälpa till mot mobbning på arbetsplatser? 
Make a Change arbetar hårt för att få till stora förändringar när det kommer till kränkningar på arbetsplatser. T.ex måste mobbning klassas som det brott det är och införas i brottsbalken, bättre förebyggande åtgärder måste skapas och stödfunktioner förbättras. Vuxenmobbning har blivit mer uppmärksammat i media de senaste åren. 
 
 
24. Hur många beräknas bli utsatta på en arbetsplats? Vilket anses vara den normala siffran i nuläget?
En av tio, dvs tio procent av alla arbetande vuxna kan man säga.
 
 
25. Hur vanligt är det med hot om våld på arbetsplatsen pga mobbning?
Till skillnad från mobbning bland barn är denna typ ofta inte i form av våld eller hot, utan brukar oftare ha en mer systematisk och psykologisk form. Exempelvis exkluderande från sociala sammanhang, subtila pikar eller falska rykten. 
 
 
26. Hur gör man när fackliga representanter aktivt arbetar med cheferna som mobbar en?
Då är man tyvärr rätt chanslös såsom vårt system ser ut dag. Man kan försöka få en remiss till en Arbetsmedicinsk klinik för utredning. Man kan även försöka få upp frågan på en högre nivå inom facket. Oftast kan central/regionalfackliga agera mycket starkare än de lokalfackliga.
 
 
27. I ett program förut på SVT kom det fram att 50-80% av mobbningen är den bakomliggande faktorn chefen så då de får utbildning hur gäller det i arbetsmiljö? Svaret förut var att detta ej kommer med..
Det stämmer. De får ej någon specifik utbildning på hur man ska hantera sociala konsekvenser och mobbning och trakasserier på arbetsplatsen tyvärr, något som man känner att det borde man kunna ha med i utbildningen som chef då man ansvarar för en hel arbetsplats.
 
 
28. Min kollega har börjat bli rädd att gå ensam till och från jobbet och har börjat fråga mig om att slå följe även om vi ens ej jobbar i samma arbetsplats. Vad kan jag göra? 
Om mobbningen leder till att någon blir utsatt för ett brott går det att polisanmäla. Det kan handla om misshandel, hatbrott eller ärekränkning, förföljelse eller olaga hot om våld etc. Kontakta polisen för råd om detta.
 
 
29. Vad kan vara orskaerna till att verkligen vuxna människor utsätter andra för mobbning å en arbetsplats, och hur kommer det sig att det oftast är också kvinnor det gäller som blir utsatta? 
Det är viktigt att komma ihåg att vem som helst kan bli mobbad på jobbet. Det spelar med andra ord ingen roll om du är chef, underordnad eller kollega. Orsakerna varierar men några av de vanligaste är:
 • Avundsjuka eller konkurrens
 • Dåligt ledarskap
 • Oklara mål och rutiner i organisationen
 • Maktmissbruk och favorisering
 • Stress eller motsatsen: för lite att göra
 • Oro för uppsägning
 
 
30. På senare tid har jag känt ett större behov av att sjukskriva mig, tror detta pga utfrysningen på jobbet men älskar att jobba och känner mig väl till arbetsuppgifterna, kan man däremot ändå få fysiska psymtom trots det?
Ja, och de fysiska symptomen på mobbning kan ta sig många uttryck. Bland de vanligaste märks nedstämdhet, sömnsvårigheter, inåtvändhet, irritation, ingen ork, värk och nedsatt immunförsvar.
 
 
 
MOBBNING I SKOLAN
 
 
31. Vad händer om en elev blir utsatt för mobbning länge bland klassen man går i?
När mobbningen pågår länge börjar många elevers uppfattning om den mobbade förändras och bli mera negativ. Det kan bli en vana i gruppen att man ska behandla den mobbade illa. Då möjliggör inte gruppens normer att man stöder eller ens är tillsammans med den mobbade. Eleverna kan t.o.m. föreställa sig att mobbningen är godkänd, om ingen klart och tydligt ingriper i den.

 

32. Mobbning i min skola är jättevanligt och folk kallar varandra hela tiden saker som taskiga och nedlåtande och speciellt vissa som kanske lider av handikapp ätstörningar etc..
Den verbala mobbningens former är att använda skällsord, håna, komma med elaka insinuationer och göra den andra till åtlöje. Ord lämnar inga fysiska spår, utan deras sårande kraft riktas rakt mot den mobbades självkänsla och jaguppfattning och därmed skadas offrets förhållningssätt till sig själv och andra. Enligt forskning kan den mobbades självförtroende vara dåligt ännu i flera år efter att han eller hon blivit utsatt för mobbning och förtroendet till andra människor kan vara förlorat.
 
 
33. När man blir misshandlad av två mobbare kan man anse att alla de är gärningsnmän eller medhjälpare till det som hände mig då jag blev utsatt för misshandel?
Mobbarna är medbrottslingar eller medgärningsmän sinsemellan. Exempel: Johan håller i Kalle medan Tomas slår Kalle. I denna situation är både Johan och Kalle mobbare, alltså medbrottslingar eller medgärningsmän. Straffet för medgärningsmannen är detsamma som för gärningsmannen.
 
 
34. Hej vad har skolan för ansvar gällande mobbning?
Skolan ska förebygga mobbning och ansvarar för att stoppa den. Rektorn är ytterst ansvarig för att skolan arbetar aktivt mot mobbning. Varje skola ska ha en skriftlig plan för sitt arbete mot mobbning och kränkningar. I planen ska det vara tydligt vem som ansvarar för vad, och hur arbetet ska gå till.
 
 
35. Min skola hjälper ine till även om jag gjort allt jag kan för att mobbningen skall sluta och berättat för personal och allt men inget hjälper, hjälp mig!
Om du inte känner dig nöjd med hur skolan hanterar mobbningen, kan du vända dig till kommunens utbildningschef. Utbildningschefen är chef över alla skolor i kommunen. Kontakta barn- och elevombudet (BEO) om du upplever att ansvariga i kommunen inte har tagit mobbningen på tillräckligt stort allvar eller om förskolans åtgärder inte hjälper. Om mobbningen beror på etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO).
 
 
36. Jag såg något om indirekt mobbning, vad är det? 
Indirekt mobbning innebär att den mobbade och mobbaren inte möts ansikte mot ansikte; de är inte tillsammans i mobbningssituationen. Indirekt mobbning är ofta en sorts social manipulation, mobbaren försöker påverka andra elever så att de ska börja undvika den mobbade och förhålla sig negativt till honom eller henne. Manipuleringen kan också ske genom att sprida lögner om den mobbade och på det sättet förstöra relationerna mellan honom eller henne och de övriga eleverna. Den som blir offer för indirekt mobbning märker så småningom att han eller hon är den enda som är utan sällskap. I värsta fall vänder hela klassen honom eller henne ryggen.
 
 
37. Vad gör en medhjälpare till en mobbare, för de verkar som att vissa mobbare har dom som vänner nära sig då och då ibland... 
En medhjälpare hjälper till med råd, agerande eller uppmaningar. Exempel: Kristian vaktar vid dörren för att se om läraren kommer till klassen, medan Johan och Tomas under tiden slår och knuffar Kalle. Medhjälparens straff är lite lindrigare än gärningsmannens.
 
 
38. Varför ingriper oftast inte elever när de ser mobbning ske när de också är ens vänner som står och kollar och man blir ju arg och besviken på dom också ?
Eleverna kan skämmas över det som händer den mobbade. De känner sig skamsna och illa berörda, vilket kan öka oviljan att ingripa i mobbningen. Detta utvecklas så småningom till likgiltighet och man slutar tänka på den mobbades situation. På det sättet blir det också lättare för en själv att leva med situationen. Då man inte längre tänker så mycket på mobbningen blir den vardaglig och man fäster inte längre så stor vikt vid den. Mobbningen har blivit en del av klassens och hela skolans vardag och en enskild elev har varken motiv, metoder eller mod att ingripa i den.
 
 
39. Vad behövs om man anmäler mobbning och skador som skett pga den och vad ska man tänka på att ha för bevis och sånt ? 
Utredningsdiskussionerna är inte alltid en tillräcklig åtgärd. I vissafall, till exempel då fysiskt våld förekommer, är det skäl att ta till straffrättsliga åtgärder. Innan man vidtar sådana åtgärder bör man ändå försäkra sig om att fallet uppfyller de brottskännetecken som lagen kräver. Dessutom behövs bevis och vittnen som kan bestyrka mobbningen. För att fallet ska gå vidare till rättslig behandling behövs en brottsanmälan, förundersökning och åtalsprövning.
 
 
40. Jag har blivit utsatt i skolan för våldtäkt pga att tjejerna som mobbat mig i klassen spred falska rykten om mig som satte mig i detta fara som tyvärr också hände. Är det egentligen brottsligt och går de att anmäla? 
Att sprida lögner och kränkande information om andra kan vara straffbart, om handlingarna uppfyller strafflagens kriterier för ärekränkning. Man kan dömas för ärekränkning om man framfört en osann uppgift eller antydan om någon med avsikt att orsaka skada eller lidande för den kränkta. Även situationer där man utsätter någon för missaktning räknas som ärekränkning. Detta är ett brott som i de allvarligaste fallen kan leda till upp till sex månaders fängelsestraff och i de lindrigare fallen till 6–30 dagsböter.
 
 
41. Finns det någon bra film man kanske kan visa i skolan om mobbning som jag kan tipsa min lärare om och som också andra elever kan tipsa om? 
Denna film har väldigt ofta använts och är representerad också att den är fungerande!
 
 
 
42. Är inte all form av mobbning som kser på sociala medier hot, då det ter sig ofta om att ''jag ska döda dig'' och såna kommentarer? Och värst är de när de kommer också från en man känner i samma stad så jag undrar kan de ses som brott?
Mobbning kan vara ett olaga hot. Ett olaga hot kan vara en muntlig hotelse, det kan vara ett brev, ett sms eller e-postmeddelande, eller ett fysiskt hot till exempel med vapen. Hotet riktar sig mot personens fysiska eller psykiska integritet. Straffskalan för olaga hot varierar från böter till två års fängelse. Ett olaga hot är ett målsägandebrott, vilket betyder att det är offret som besluter om han eller hon vill göra en brottsanmälan.
 
 
43. Jag är osäker om jag är utsatt av fysisk mobbning, hur vet jag... ?
Fysisk mobbning är t.ex. att knuffas, slå eller sparka. Ytterligheten av fysisk mobbning är rått våld och misshandel – dessa former är ändå rätt sällsynta även om de ofta syns i medierna. I mobbningsfall med inslag av fysiskt våld finns det skäl att överväga om man borde brottsanmäla fallet. 
 
 
44. Hej! Min son har börjat utsätta andra barn på skolan för hemska trakasserier och mobbnoing, jag knner till det som hänt och vill kunna komma i bukt med vad som är orsaken till att han beter sig såhär och vill också diskutera med honom varför han mobbar - men jag känner mig maktlös och kanske lite nytänk kanske kan hjälpa. Tack för en bra måndag med bra tema som bör uppmärksammas!
Tack själv! Var lugn och bestämd när du diskuterar temat med ditt barn. Barn som deltar i mobbning är inte nödvändigtvis speciellt aggressiva, utan vanliga barn och unga som kommer från vanliga hem och familjer. Gör klart att du inte godkänner mobbning. Försök väcka empati för den mobbade. Berätta hur illa det känns för den mobbadeoch hur rädd han eller hon är. Betona att det inte finns någonting som berättigar till mobbning. Berätta att du vill stöda ditt barn att sluta mobba. Fundera tillsammans på olika sätt som kan hjälpa oss att kontrollera vår ilska och klara av våra besvikelser. Ni kan också fundera på om ditt barn kan göra något för den mobbade. Kunde det t.ex. vara att hälsa vänligt eller le uppmuntrande mot honom eller henne, eller åtminstone att inte delta i mobbningen på något sätt?
 
 
45. Mitt barn blir utsatt på dagis, och förknarna gör inte något! Vad kan jag göra för kommunen gör inte något heller mot det och ignorerar det.
Om du inte är nöjd med det som lärarna, rektorn och den som driver skolan gör för att förbättra situationen kan du göra en anmälan till BEO. Det enklaste är att skriva och berätta vad som hänt. Sedan frågar dom förskolan eller skolan vad de har gjort för att förhindra kränkningarna. Vad som händer sedan beror på situationen och vad som har gjorts för att stoppa fortsatta kränkningar.
 
 
46. Vad ska en plan mot mobbning och kränkning innefatta ?
Planerna ska beskriva vad personalen ska göra om det händer något akut, men också beskriva det förebyggande arbetet och hur arbetet ska följas upp. Planerna ska också beskriva vem som ska göra vad. Eleverna ska vara med i arbetet med att göra planen, följa upp den och utvärdera den. Att du som elev är med i arbetet är en förutsättning för att planerna verkligen ska fungera. Det är viktigt att personalen även engagerar dina föräldrar eller andra vårdnadshavare i arbetet, den här planen MÅSTE göras varje år av alla skolor.
 
 
47. Måste skolan agera mot mobbning som sker på telefonen dvs medier?
Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. En lärare som ser en kränkning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet.
 
 
48. Hur överklagar man om ett åtgärdsprogram eller mottagande av särskola?
Om du vill att skolan ska ändra ett beslut som redan har fattats kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Tänk på att du bara kan överklaga vissa sorters beslut, till exempel beslut om åtgärdsprogram, beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och beslut om mottagande i särskola, gymnasieskola eller till sfi (svenska för invandrare).
 
 
49. Kan man kräva att mobbaren ska byta skola?
Det finns ingen absolut rätt för dig att kräva att mobbaren ska byta skola. Men det finns en möjlighet för skolan att som en sista åtgärd flytta en elev, med hänsyn till övriga elevers trygghet. 
 
 
50. Hur många anmäler kränkningar när det gäller mobbning i skolan?
År 2017 fick Barn- och elevombudet och Skolinspektionen in 1970 anmälningar om kränkande behandling, där anmälaren ansett att skolan inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna. 
 
 
51. Vad är en lärares ansvar då det kommer till att ta hand om en hel klass att uppmärksamma i om det kan vara mobbning som sker?
En av lärarens funktioner är att observera grupprelationer i skolan. För att bli medveten om dem måsta man vara uppmärksam, se sig omkring, lyssna och fråga. Vissa situationer är mer kritiska, till exempel gruppindelningar.
Finns det elever som inte hittar sin plats någonstans?
Under lunchen, är det någon som alltid äter ensam?
Vad händer före och efter lektioner?
Någon som blir utsatt för mobbing kommer ofta försent till lektionerna för att slippa en konfrontation t.ex
 
 
52. Vilka elever gäller lagen för när det kommer till kränkande behandling? 
 • Förskoleverksamhet
 • Skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Särskola
 • Sameskola
 • Specialskola
 • Gymnasieskola  
 • Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
 • Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux)
 • Svenska för invandrare (Sfi)
 
53. Vad är en plan mot kränkande behandling?
Alla skolor ska ta fram en en plan mot kränkande behandling, för att förebygga och förhindra kränkningar. Planen ska uppdateras varje år. Det ska finnas en plan för varje verksamhet och den ska anpassas till läget som råder där.
 
 
54. Kan man få skadestånd om man blir utsatt för mobbning i skolan och man kräver detta?
Om skolan inte gör det kan den som äger skolan i yttersta fall bli skyldig att betala skadestånd. Skadeståndet ska vara en kompensation till dig som utsatts, men ska också göra så att skolorna arbetar mer aktivt förebyggande mot kränkande behandling. Det är BEO och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som driver skadeståndsärendena. När det är DO som driver ärendet kallas skadeståndet för diskrimineringsersättning.  
 
 
55. Vilken skollag pratar man om då en skola inte vidtar åtgärder vid mobbning?
Enligt skollagens 6 kapitel måste skolorna utreda och vidta åtgärder så snart ett barn eller en elev upplever sig kränkt. All skolpersonal är sedan den 1 juli 2011 skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn/förskolechefen, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Gör inte skolan det kan man anmäla det till BEO eller Skolinspektionen, som då utreder skolans agerande. Lever inte skolan upp till lagens krav kan BEO kräva skadestånd från skolans huvudman, det vill säga den som äger skolan. 
 
 
56. Måste skolan egentligen göra en polisanmälan om en annan elev som jag går med på samma skola misshandla mig - de skickade bara hem mig och har börjat fundera kring det sen dess.. tack för svar!
Enligt svensk lag finns det ingen skyldighet för skolan att göra en polisanmälan. Däremot kan skolan inom ramen för sina egna ordningsregler bestämma att en polisanmälan ska göras vid till exempel misshandel.
 
 
57. Måste man vara vän med alla på skolan för att inte mobbning ska hända eller ?
Nej, man måste inte vara vän med alla, men du måste respektera alla för dem de är. Men skolan har ett ansvar att se till att ingen känner sig utanför. Om någon ändå känner sig utanför kan man på skolan arbeta med att ändra klassindelningen, ändra på schemat och prata om hur man är en bra kompis.
 
 
58. När småbarn bits på förskolan, är det till slut kränkande behandling? Min son kommer hem varje dag för förskolan med massa bett som bara 2 av de andra pojkarna gör och personalen har också har ögonen ectra öppna för att detta skall ej ske. Tar gärna emot tips om du har någon.
Skollagens 6 kapitel gäller även för förskolan och hos dagbarnvårdare. Men med små barn är det svårt att säkerställa om det handlar om kränkande behandling. Det behöver till exempel inte vara mobbning om ett litet barn biter andra barn, även om det sker vid upprepade tillfällen. Det kan istället handla om bristande tillsyn från förskolan eller dagbarnvårdaren. Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, har dock en skyldighet att vid kännedom om att barn känner sig utsatt för kränkande behandling vidta en utredning.
 
 
59. Vad ska skolan göra om de inte känt till att en elev blivit kränkt på nätet under skoltid?
Skolans skyldighet att agera inträder först när någon i personalen får veta att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling. Men skolan ska ändå arbeta förebyggande och se till att det finns tillräckliga kunskaper om elevers nätvanor. För att få elever att berätta om kränkningar på nätet behöver personalen arbeta med att skapa tillitsfulla relationer med eleverna.
 
 
60. Om kränkningarna är kopplat till skolan men inte eventuellt sker på skoltid men fortsätter på annat sätt mot den som är mobbad är skolan skyldig då för detta också med nätmobbning?
Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas av dem som har ansvar för skolan, till exempel rektorn eller rektorns chef. Det gäller även om det som har hänt inte inträffade på skolans område eller under skoltid. Det är alltid skolans uppgift att se till att kränkningarna slutar.
 
 
61. Kan jag kräva av skolan att de anmäler kränkningar?
Om någon som arbetar på skolan får reda på att en elev känner sig kränkt, måste de göra en anmälan till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla det vidare till huvudmannen, som då måste göra en utredning. Det spelar ingen roll om det hänt i korridoren, på skolgården eller på internet. Om utredningen visar att det handlar om en kränkning, ska skolan ta itu med situationen för att stoppa kränkningar i framtiden.
 
 
62. Min skola säger att man ska följa alltid de 4 heliga värdegrundarna, eller snarare min lärare gör det, men aldrig har vi fått info om vad de är exakt för något. Vad f*n är skolan värdegrunder!?

Värdegrunden omfattar

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

 
63. Kan normer i samhället vara en påverkande faktor till att mobbningen sker så mycket som den gör i skolan?
Grunden till diskriminering och trakasserier hänger ihop med föreställningar om vad som är normalt och vad som är avvikande i skolan och i samhället i stort. Det främjande arbetet och det breda värdegrundsarbetet är viktigt för att påverka de normer som råder i verksamheten, i skolålder ör vi också väldigt sköra för all påverkan då vi också fortfarande letar oss själva.
 
 
64. Finns det något jag kan göra själv för att motverka kränkningar på nätet innan jag behöver kanske prata med skolan om det? Vill inte göra en stor sak av de hela.
Datainspektionen är en myndighet som utövar tillsyn och ger råd om hur personuppgifter ska hanteras. Kränkt.se är Datainspektionens webbtjänst där det finns information om vad man kan göra om man har blivit kränkt på nätet. Här kan man också anmäla kränkningar.
 
 
65. Vad behöver lärare och rektorer tänka på när det kommer till kränkningar på nätet och de ska kunna ens jobba med detta problem ?
Att jobba med frågan i skolans likabehandlingsarbete och kartläggningen av den egna verksamheten. Det är viktigt att jobba just med det förebyggande arbetet eftersom det är i det arbetet som skolorna oftare har brister. Skolorna är ofta bättre på att hantera kränkningar när de redan har uppstått.
 
 
66. Kan du ge exempel på sexuella trakasserier man kan bli utsatt för på skolan ?
Att titta på eller vissla till en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
Att kommentera en persons kropp, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
Att ta på en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
Att kalla en person för något som har med sex att göra, och som hen inte tycker känns bra.
Att ge en person sexuella förslag, som hen inte vill ha.
Att sprida rykten om en person, som handlar om sex eller kropp.
Att skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra, och som personen inte vill ha.
Att sprida bilder på en person, som inte vill det.
 
 
67. Jag har fiolträning alltid efter skolan, och då de hinner bli mörkt och jag går hem så är jag jätterädd att något hemskt ska hända då mobbningen blivit värre mot mig och min syster, vad kan jag göra om jag inte hinner hem innan ngt hönder?
Om det är på kvällen och det är bråttom för dig att prata med någon ska du ringa 112 och berätta vad som har hänt. Då kopplas du till någon av de 18 SOS-centraler som finns i Sverige. Personen som svarar kommer att se till att du slussas vidare till någon som kan hjälpa dig.
 
 
68. Jag är en vikarie som skulle vilja ge mer för den klass jag vikarierar för då jag ser att det verkligen behövs, har du tips på hur jag kan hitta något bra via nätet man lätt kan gå efter när man vill?
Unga Direkt på webben har utvecklats för att inspirera dig som arbetar med barn och unga – direkt eller indirekt – att lyssna på vad de själva tycker i olika frågor. Vi vill förmedla ett arbetssätt med verktyg som sträcker sig bortom intervjuer eller enbart samtal. Gå här för mer https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/ 
 
 
69. Tips på någon bra film för klassens egna välj timme om mobbning på sociala medier? skulle vara grymt tt få se en sån iallafall och tror de kan va bra för oss alla i klassen :) 
Faktiskt så har jag det, filmen tillsammans med lärarhandledning är tänkt som ett utbildningsmaterial för skolan och som en tankeväckare. Många är vi som dagligen på olika sätt möter eller bemöter problematiken med nät-mobbning, här är den: 
 
 
 
70. Är det vanligt att man som mobbad kan börja tänka på självmordstankar och sånt?
Ja, i en nylig studie (SVT) undersökte man sambandet mellan mobbning och självrapporterade självmordstankar hos nästan 300.000 barn och ungdomar, från 34 oberoende studier, och såg att de som hade blivit utsatta för mobbning löpte 2,23 gånger så hög risk för självmordstankar.
 
 
71. Är det vanligt att en utsatt för mobbning försöker ta sitt liv?
Det här blir lite som fortsättning på förra svaret, men enligt studien så kom det till att när det gällde självmordsförsök var siffran till och med något högre. När man undersökte sambandet mellan mobbning och självrapporterade självmordsförsök hos cirka 70.000 unga, från nio oberoende studier, fann man att de som blivit mobbade löpte 2,55 gånger så hög risk för självmordsförsök.
 
 
72. Hur många barn mobbas det varje dag i skolan?
Enligt en ny studie från förra året; Varje dag mobbas 60 000 barn och ungdomar i Sverige i skolan. Det betyder att 1-2 barn per klass blir mobbade dagligen. Dessa barn mår dåligt och vågar kanske inte gå till skolan. 

 
73. Hur illa kan en elev börja mobba en annan bara för att de har själv dåligt i skolan o hemma och varför gör dom det i skolan mot andra elever för pga av hur de har det hemma ?
Det förekommer att kränkta och utfrysta i sin ensamhet eller hemma söker hämnd i sin omgivning de befinner sig i då de ej är hemma dvs i den omgivningen de vantrivs i. De kan bli provocerande, försöker ställa till bråk, blir medvetet klassens ”lustigkurre”, blir kriminella eller tar till våld för att hävda sig. Våldshandlingar i skolor i USA, Finland, Tyskland och Sverige samtliga har utförts av pojkar i den situationen.
 
 
74. Är mobbade elever oftare kopplade till brott?
Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar.
 
 
75. Är det stor andel barn som utsatts för mobbning som tar sitt liv, då det kan sätta en sådan skada tänkte jag och hurdana siffror gäller det?
Källan är från SVT.  Barn och unga som utsätts för mobbning drabbas två gånger oftare av självmordstankar än andra barn, vilket i många fall också leder till självmordsförsök och ibland fullbordare självmord. Omkring 45 barn beräknas ta sitt liv varje år som en direkt följd av att de mobbas.

 
76. En tjej har blviit utsatt i klassen snart i 10 år och jag började tänka på att vad har hon flr konsekvenser av att bli utsatt så himla länge? Hon tycker väldigt illa om sig själv tex och kan inte se någpt positivt med sif själv, jag har varot vän med henne förut och när man ser hur illa det gått har man själv lite ångest..
Den förnedring och kränkning som mobbningsoffer blir föremål för innebär också, att de jämför sig själva med andra och ständigt reflekterar över ”vad är det för fel på mig”. Om man blir utsatt över lång tid i olika situationer och sammanhang är det svårt för barnen att värja sig från känslan att det är något fel på dem som individer. Känslan av att känna sig oduglig, värdelös, dum, hjälplös och utstött producerar skamrelaterade känslor och skamkänslor, vilka är förödande för möjligheterna att utveckla en trygg och positiv självuppfattning.
 
 
77. Varför berättar inte många elever att de blivit utsatta för mobbning för vuxna om det är egentligen rätt väg att gå för att få slut på det?
Det tycks vara så att barn och ungdomar inte känner sig trygga i att berätta om sina erfarenheter till vuxna i skolan. En möjlig förklaring är att eleverna inte litar på att de får hjälp, vilket faktiskt framkommer i flera studier (Olweus 1994). En annan möjlig förklaring är att eleverna är rädda för repressalier från mobbarna. Om eleven berättar om övergreppen så kan hon eller han bli än värre utsatt. När det gäller att söka stöd hos föräldrarna söker flickor hjälp i betydligt högre utsträckning än pojkar. Det är ganska ovanligt att pojkar berättar att de blivit utsatta för mobbning, framförallt när de börjar i högstadiet (Borg 1998). 
 
 
78. Hej, en tjej jag går med på sista året på gymnasiet har blviit jättedålig i skola på att prestera och hon verkar mer och mer som att hon bara inte lyckas, Hon har alltid varit super duktig i skolan - men det är som att den där mobbningen hon inte brydde sig om förut har som tagit tag i henne typ tills slut. Vad kan detta bero på, jag tror de har med mobbning att göra.. 
Det finns ingen enkel förklaring till de psykosomatiska och sociala svårigheter som mobbade barn och ungdomar erfar. Men skamkänslorna tycks ha en fruktansvärt destruktiv inverkan på individens självkänsla vilket påverkar hennes fortsatta livskarriär mycket negativt, skam är npgot också man inte kan se hos en människa om den upplever det eller ej då det är lätt att dölja. Teorier om skam har, menar jag, en stark förklaringskraft när det gäller att belysa de svårigheter som de utsatta erfar av mobbningen. De bidrar även till att ge en djupare förståelse för den utsattes psykosomatiska svårigheter, känslor, och handlingsstrategier.
 
 
79. Varför är oftast de som blir utsatta för mobbning såna som skolkar ofta och accepterar att göra det mot sig själv? Har det med självdestruktivitet att göra?
Nej. Anledningen till att individen är beredd att acceptera de negativa konsekvenserna som skolket medför handlar självfallet om rädslan för att återigen bli fysiskt attackerat eller socialt utstött och framförallt att andra ser att hon blir förnedrad. När andra ser eller genom rykten hör att hon blivit utstött förminskas hennes sociala kapital och hon blir inte attraktiv som kamrat eller någon att umgås med. Den utsattes möjligheter på ”kamratmarknaden” minskar drastiskt. Själv vill hen heller inte ta kontakt med andra därför att hon vet att andra vet. Hon vet att andra vet att hon blivit tillskriven negativa egenskaper såsom oduglig, icke önskvärd, löjlig, ful, inte omtyckt och bortstött. På så sätt blir skamkänslorna ett tydligt hot mot de sociala banden till andra människor och hon drar sig undan. 
 
 
80. Varför finns det så många som blivit utsatta fr mobbning då de va unga fortfarande vela sina liv, och ibland ser man de hos vissa unga vuxna i gymnasiet tex som mobbat... Varför? 
En mobbningssituation kränker en persons hela sociala varande, den kränker värdigheten och triggar igång skuld och skam. Vi kan se från annan forskning kring missbruk och psykisk ohälsa, att andelen som blivit mobbade eller själva mobbat under skoltiden är överrepresenterad i de grupperna jämfört med normalbefolkningen. När man pratar om trauman och vad som triggar igång självmordsförsök så är en av de framträdande riskfaktorerna just mobbningsproblematik.
 
 
81. Våran rektor ser elever kunna bli misshandlade på skolgården och gör ingenting, en gång då jag och en kompis gick och sa till han så tittade han bara ut och sa att han måste göra färdigt sitt arbete först...
Den rektor som på sin skola – via sin personal – prioriterar någon annan uppgift före kampen mot våld, mobbning, kränkning och trakasserier och för vänskap och omsorg – är enligt min bergfasta uppfattning, inte bara på fel plats här livet. Han eller hon är också en riskfaktor när det gäller våra elevers fysiska och psykiska hälsa – trygghet och säkerhet – och bör snarast av huvudmannen fråntas sin skolledartjänst.
 
 
82. På vilket sätt menar man med att med vuxenstöd så kan man göra så att mobbning inte fortsätter ske, är de inte bättre bara kolla mellan dom två som har grälet mellan varandra varje rast eller bara byta skola i tidigare ålder så får man bättre chans?
Det är inte alltid för alla familjer att bara flytta. Mobbning är inget problem som kan lösas genom att förhandla mellan mobbare och mobbad. Straff, isolering, skolbyte eller konsekvenser snarast förvärrar situationen. Lösningen är istället att en vuxen träder in och skapar en trygg och kärleksfull relation med mobbaren – och en annan vuxen med den mobbade. Tillsammans med en kärleksfull vuxen återfår barnet eller ungdomen den beroendeposition som behövs för utvecklingen till att bli en mogen vuxen. När den mobbades hjärta öppnas genom vuxenstöd försvinner behovet att mobba. För den mobbade innebär vuxenstödet att även om mobbningen skulle fortsätta så blir den mindre skadlig för självkänslan och sårbarheten.
 
 
83. Det är lite sjukt att tänka sig att man sitter och följer någon på instagram som är ens inspiration och som själv kan vara mobad, har sett fler och fler konton på instagram om det - folk tror dock inte detta stämmer. Kan det verkligen stämma? 
Ja, det kan det göra!
 
 
 
84. Anses mobbning på nätet vara lika allvarlig, tänkte när det finns så mycket troll osv?
Mobbning på nätet är precis lika allvarlig som annan mobbning. En liten “positiv” sak med nätmobbningen är dock att den är enklare att upptäcka mobbningen. När någon säger något kränkande i skolkorridoren eller i skejthallen är det svårt att bevisa – ord står mot ord – men på nätet dokumenteras allt och du kan faktiskt visa upp vad du har blivit utsatt för.
 
 
85. Har mobbning ökat eller minksat i skolan under åren? 
2012 var det 6,9 procent av de svarande eleverna i årskurs 4-6 som uppgav att de någon gång utsatts för mobbinng, alltså upprepade eller systematiska kränkande behandlingar av olika slag. 
2016 svarade 9,5 procent av eleverna i samma årskurser att de drabbats. Det betyder att andelen utsatta har ökat med 27 procent under de fem åren.
 
86. Hur många elever är egentligen utsatta för mobbning av lärare på skolan?
Skolverket har i sina återkommande attitydundersökningar givit utrymme för problemet med lärare som mobbar elever. De bygger på elevernas egna upplevelser av att ha blivit mobbade. Resultatet från den attitydmätning som publicerats 2004 visar att 5 procent av eleverna i grundskolan känner sig mobbade eller trakasserade av lärare. Det betyder att cirka 50 000 elever är drabbade. Antalet varierar något mellan mätningarna. Jämför vi med 1997 var antalet 4 procent och år 2000 var det 6 procent. I samtliga undersökningar är det en större andel elever som känner sig mobbade av sina lärare än av sina kamrater. Resultaten visar att lärares negativa bemötande upplevs som minst lika stort som kamraternas förtryck.
 
 
87. Kan man säga till en annan lärare om att man blir utsatt av sin lärare och har de skyldighet att göra något enligt lag om de får reda på eller ser detta ske ?
Skolledare har ett arbetsgivaransvar att stoppa lärares mobbning eftersom de är skyldiga att tillse att elever inte kränks. Skolan måste garantera skydd mot kränkning annars kan staten inte kräva att skolplikten följs. Om man måste gå i skolan måste också skolan vara ett bra ställe att vara på. Kollegor har skyldighet att ingripa eftersom de delar det professionella ansvaret för alla elever och för att läraryrket utförs på ett etiskt försvarbart sätt. Detta kollegiala ansvar är ett nytt inslag i lärarprofessionen och innebär att den tidigare synen på lärares arbete som en individuell angelägenhet har förändrats.
 
 
88. Hur gäller regler om mobbning i förskolan då barn är fortfarande så små när dom går där? Ligger det i föräldrarnas ansvar?
Förskolan ska förebygga mobbning och ansvarar för att stoppa den. Förskolechefen är ytterst ansvarig för att förskolan arbetar aktivt mot mobbning. Varje förskola ska ha en skriftlig plan för sitt arbete mot mobbning och kränkningar. I planen ska det vara tydligt  vem som ansvarar för vad, och hur arbetet ska gå till.
 
 
89. Är det vanligt att mobbning kan orsaka andra elever till att få ätstörningar?
Ja, de som blir drabbade av mobbning och kränkningar kring utseende ich kroppsvikt kan till slut utveckla en ätstörning då detta är också ett psykologiskt tecken för skam och att man jämför sig själv med andra för att man inte anses vara bra som man är då man blir jämt och ständigt nedtryckt FÖR den man är.
 
 
90. Kan man som elev önska att vissa organisationer kommer och föreläser om mobbning och va de kan göra och hur ska man gå till väga med det?
Jag skulle råda dig att gå till väga med det genom att prata med din lärare i förstahand men också andra i skolpersonalen som kan ta upp ärendet, du kan också gå via elevrådet, ungdomsrådet om ni har ett sånt i eran kommun /lokala området eller helt enkelt ta kontakt med  barn och elevombudet på kommunen för att framföra din önskan med en motivering på varför du tycker detta behövs (även om de är självklart).
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress
Follow my blog with Bloglovin